Wie vult de achterzijde van het schadeformulier in?

Bij een schade met een motorrijtuig, verwacht de verzekeraar een ingevuld schadeformulier. Beide betrokkenen bij de schade dienen het schadeformulier in te vullen en te ondertekenen. De achterzijde staat ook nog vol met vragen. Deze hebben alleen betrekking op jou. Vergeet de achterzijde niet. Het kan namelijk doorslaggevend zijn.

De achterzijde van het schadeformulier bevat een wirwar aan vragen. Veel vragen zullen geen betrekking hebben op de schade. Deze hoef je dus niet in te vullen. Toch is het wel verstandig om de nodige aandacht aan de achterkant van het schadeformulier te besteden. De achterkant kan wat ingevuld is aan de voorkant toelichten. Het niet invullen van de achterzijde kan voor de verzekeraar een reden zijn om het formulier retour te sturen naar jou. Dit vertraagt de afwikkeling van de schade.

Wat vul je wel en niet in?

Wat je invult verschilt per schadegeval. De vragen op de achterzijde van het schadeformulier hebben betrekking op jouw persoonlijke situatie en de verzekeraar vraagt jou om de omstandigheden nader toe te lichten. Ook wil de verzekeraar inzicht krijgen in verzekeringen die mogelijk ingeschakeld kunnen worden voor het verhalen van het schadebedrag, namelijk de rechtsbijstandsverzekering. Neem alle vragen door en streep de vragen die geen betrekking op jou of de schade hebben door.

Achterzijde kun je thuis op je gemak invullen

Direct na het ongeval vul je samen met de tegenpartij de voorzijde van het formulier in. Op de voorzijde komen de gegevens van de betrokkenen en verzekeraars willen hier inzicht krijgen in de schuldvraag. Door ondertekening van het formulier geef je aan dat de ingevulde gegevens correct zijn. De achterzijde vul je niet samen met de tegenpartij in. Vul de achterzijde dus pas thuis in. Neem daar de tijd voor want waarschijnlijk moet je ook gegevens opzoeken voordat je de achterzijde volledig kunt invullen.

Wie is naar jouw mening aansprakelijk?

Met deze vraag (onderaan de achterzijde van het schadeformulier) wil de verzekeraar graag van jou weten wie aansprakelijk is voor de schade en waarom. Het is niet aan jou om hierover te oordelen. Dit gaan de verzekeraars onderling namelijk uitvechten. Toch is het interessant voor de verzekeraar om hierover de mening te horen van jou. Het gaat namelijk om de toelichting die je geeft. Dit levert de verzekeraar mogelijk weer extra informatie op waarmee de schade te verhalen is op de tegenpartij.

Op de achterzijde van het schadeformulier wordt wel informatie gevraagd over de tegenpartij, maar het is juist de bedoeling dat jij het invult. Er wordt onder andere gevraagd hoe hard de tegenpartij reed. Dit kun je niet weten, maar met een inschatting kan de verzekeraar mogelijk ook iets.

Hoe moet je een schadeformulier goed invullen.

Belangrijk is om altijd de namen van getuigen te noteren. Ook wanneer het een duidelijke zaak lijkt te zijn en de tegenpartij schuld wil erkennen. Wij maken in veel zaken mee dat een tegenpartij uiteindelijk toch een andere lezing van het ongeval heeft. In dat geval kan een getuigenverklaring u enorm helpen.

Bekijk het filmpje voor meer tips.

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig.

Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Dus voor gemak en snelheid bij bijvoorbeeld autoschade in het verkeer download je nu de Schade App.

schade app

Bekijk hier onze video

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Download de app

Download via App store Download via Google play