Is een schadeformulier invullen verplicht?

Na een ongeval in het verkeer samen met de tegenpartij een schadeformulier invullen is gebruikelijk. Maar is het ook verplicht? Je bent in ieder geval niet wettelijk verplicht om een schadeformulier in de auto te leggen. Dat wil nog niet zeggen dat de verzekeraar jou geen verplichting oplegt.

Het invullen van een schadeformulier lijkt een formaliteit, maar het is meer dan dat. Voor de verzekeraar heeft een ingevuld en ondertekend schadeformulier grote waarde. De betrokkenen geven zwart op wit aan wat er gebeurd is en wat de situatie was bij het ongeval. Door het ondertekenen kunnen de betrokkenen gehouden worden aan de afgelegde verklaring.

Neem de tijd voor het schadeformulier

Bij een geringe schade hebben automobilisten nog weleens de neiging om telefoonnummers uit te wisselen en het samen invullen uit te stellen. Doe dit vooral niet als de andere partij de schuldige aan het ongeval is. Het gebeurt namelijk vaak dat de tegenpartij later toch met een ander verhaal komt. Neem bij een ongeval de tijd voor het schadeformulier. Een ongeval komt altijd op een ongelukkig moment, maar zorg voor een goede vastlegging van de schade.

Wat zijn de gevolgen van het niet invullen van het schadeformulier?

De verzekeraar neemt een schade niet in behandeling op basis van een telefoontje waarin je de schade meldt. De verzekeraar wil de melding op schrift hebben. En het liefst ook nog zo compleet mogelijk. Een handtekening van de tegenpartij is niet strikt noodzakelijk, maar zeker wel wenselijk. De verzekeraar zal jou vragen om het schadeformulier alsnog in te vullen. Het schadeformulier invullen is dus wel verplicht vanuit de verzekeraar.

Wat als er geen tegenpartij bij betrokken is?

Ook bij schade door bijvoorbeeld vandalisme of veroorzaakt door een onbekende dader, verwacht de verzekeraar nog steeds een ingevuld schadeformulier. Dit geldt overigens niet als de veroorzaakte schade toch niet verzekerd is. Dus als je auto WA verzekerd is, hoef je schade door vandalisme niet te melden bij de verzekeraar.

Gebruik maken van de Schade app mag ook

De Schade app is de digitale en de snelle manier om een schadeformulier in te vullen. Op jouw telefoon of de telefoon van de tegenpartij kunnen jullie de schade melden via de app. Het gaat sneller, omdat alleen vragen die op de schade van toepassing zijn gesteld worden. Na het invullen en het digitaal ondertekenen wordt de melding ook gelijk doorgestuurd naar je email adres.

Hoe moet je een schadeformulier goed invullen.

Belangrijk is om altijd de namen van getuigen te noteren. Ook wanneer het een duidelijke zaak lijkt te zijn en de tegenpartij schuld wil erkennen. Wij maken in veel zaken mee dat een tegenpartij uiteindelijk toch een andere lezing van het ongeval heeft. In dat geval kan een getuigenverklaring u enorm helpen.

Bekijk het filmpje voor meer tips.

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig.

Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Dus voor gemak en snelheid bij bijvoorbeeld autoschade in het verkeer download je nu de Schade App.

schade app

Bekijk hier onze video

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Download de app

Download via App store Download via Google play