Is een schadeformulier bindend?

Na een verkeersongeval vul je samen met de tegenpartij een schadeformulier in. Indien er geen tegenpartij is, vul je alleen het schadeformulier in. Wat als later blijkt dat er toch een fout zit in wat je ingevuld hebt op het schadeformulier? Is een schadeformulier bindend of kun je nog wijzigingen doorvoeren?

De verzekeraar verwacht bij een schade met een motorrijtuig een ingevuld en ondertekend schadeformulier. Hierin staan jouw persoonlijke gegevens, de gegevens van de tegenpartij en de schadeformulier invullenomstandigheden bij de schade. Door het schadeformulier kunnen de betrokken verzekeraars zich een beeld vormen van wat er precies gebeurd is. Wie is aansprakelijk voor de schade? Jij of de tegenpartij of beiden? Na ondertekening kun je in principe geen wijzigingen meer doorvoeren, maar er zijn uitzonderingen.

Schadeformulier tekenen voor akkoord

Je kunt nog wijzigingen aanbrengen aan het schadeformulier zolang je het formulier niet hebt ondertekend. Lees het formulier dus goed door voordat je een handtekening zet. Een door betrokkenen getekend schadeformulier kan alleen nog gewijzigd worden als beide partijen akkoord zijn met de aanpassing. Alles wat erin staat is dus bindend.

Na ondertekening krijgen beide partijen een afschrift

Een schadeformulier bestaat uit twee identieke formulieren. Wat je op het voorste vel invult, wordt doorgedrukt op het achterliggende vel. Na ondertekening kunnen beiden een vel meenemen en opsturen naar de verzekeraar. Ook als één of beiden besluiten om het formulier niet te ondertekenen krijgt ieder één versie. Hierop staan namelijk de gegevens die de verzekeraars nodig hebben. De verzekeraars vechten vervolgens onderling uit bij wie de aansprakelijkheid ligt. Als de tegenpartij het schadeformulier niet heeft ondertekend, mag je het schadeformulier nog aanpassen voordat je het formulier opstuurt naar je verzekeraar.

Achteraf nog onjuistheden herzien

Ondanks het doorlezen van het schadeformulier voordat je tekent, kan het gebeuren dat er toch onjuistheden op het formulier staan. Door je handtekening kan het lastig of zelfs onmogelijk zijn om nog correcties door te voeren. Het ligt er natuurlijk wel aan waar het over gaat. Het aanpassen van je adresgegevens zal geen probleem zijn. De toedracht van de schade in jouw voordeel aanpassen gaat over het algemeen niet lukken. Je moet namelijk aantonen dat je het schadeformulier onjuist hebt ingevuld.

Je hebt bijvoorbeeld ingevuld dat je achteruit reed, maar je reed niet maar stond stil. Voor de schuldvraag is dit mogelijk een belangrijk gegeven. De verzekeraar van de tegenpartij zal niet meewerken aan het aanpassen van het schadeformulier op dit onderdeel. Tenzij de tegenpartij ook verklaart dat het onjuist is ingevuld. Eventueel kan een fout wel hersteld worden als je bijvoorbeeld met getuigen aan kunt tonen dat je inderdaad stil stond. Het zal vaak een lastige klus worden om het schadeformulier nog te wijzigen in jouw voordeel.

Toch maar het digitale schadeformulier downloaden

Een schadeformulier downloaden is eenvoudig, welke je ook kiest. Graag zetten wij de voordelen van de schade app voor jou op een rijtje. De grootste voordelen van de schade app zijn:

  • Het digitaal schadeformulier downloaden heeft als voordeel dat je het altijd bij je hebt
  • Alleen de vragen die op jouw schade van toepassing zijn krijg je gesteld. In het papieren schadeformulier worden veel vragen gesteld die niet op jouw schade van toepassing zijn
  • Doordat het indienen van de schade veel eenvoudiger is, kan het ook veel sneller. Naar verhouding veel minder vragen
  • Met de telefoon kun je ook gelijk foto’s maken van de schade en de omstandigheden bij het ongeval. Dit kan voor de behandeling van de schade van grote betekenis zijn
  • Na het digitaal ondertekenen wordt de schade gelijk doorgestuurd naar de verzekeraar. Je hoeft niets te versturen

 

Hoe moet je een schadeformulier goed invullen.

Belangrijk is om altijd de namen van getuigen te noteren. Ook wanneer het een duidelijke zaak lijkt te zijn en de tegenpartij schuld wil erkennen. Wij maken in veel zaken mee dat een tegenpartij uiteindelijk toch een andere lezing van het ongeval heeft. In dat geval kan een getuigenverklaring u enorm helpen.

Bekijk het filmpje voor meer tips.

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig.

Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Dus voor gemak en snelheid bij bijvoorbeeld autoschade in het verkeer download je nu de Schade App.

schade app

Bekijk hier onze video

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Download de app

Download via App store Download via Google play