Wat als tegenpartij schadeformulier niet ondertekent

Bij een ongeval vul je samen met de tegenpartij een schadeformulier in. Met handtekeningen van beiden onderaan het formulier staat de toedracht van de schade vast. Als de tegenpartij het schadeformulier niet wil tekenen, heeft het schadeformulier minder waarde voor het afwikkelen van de schade.

Het is niet aan de betrokkenen bij een ongeval om te bepalen wie aansprakelijk is voor de schade. De verzekeraars gaan dit onderling uitvechten. Maar de verzekeraars kunnen de schades alleen regelen als ze weten wat er gebeurd is en hoe de schade ontstaan is. Om deze reden kunnen ze niet zonder een ingevuld schadeformulier. Om latere discussies te voorkomen, wordt de betrokkenen gevraagd om het schadeformulier te ondertekenen. Een formulier met maar één handtekening heeft minder waarde in vergelijking met een door beide partijen ondertekend schadeformulier.

De tegenpartij wil het schadeformulier niet ondertekenen

Een schadeformulier moet je alleen al invullen voor het verzamelen van de gegevens over de eigenaar, de bestuurder en de auto. Het belangrijkste is natuurlijk het vastleggen van de situatie rondom het ongeval. Als één van de partijen het niet eens is met hetgeen ingevuld is op het schadeformulier, kan besloten worden om geen handtekening te zetten. Jullie kunnen nog proberen om toch één verhaal op papier te krijgen. Gaat het niet lukken? Geen probleem! Ieder vult in dat geval een eigen schadeformulier in.

Getuigen zijn belangrijk

Getuigen zijn altijd belangrijk. Ook bij het op het eerste oog eenvoudige schades. Wanneer de tegenpartij het schadeformulier niet wil ondertekenen is het helemaal belangrijk om de gegevens van een getuigen te hebben. Deze kan dan achteraf verklaren wat er is gebeurd.

Wat zijn de gevolgen van het niet samen ondertekenen?

Het alleen door jou ingevulde schadeformulier stuur je naar je eigen verzekeraar. Vervolgens is het aan de verzekeraars onderling om uit te vechten wie de kosten van de schade draagt. Met andere woorden, wie is aansprakelijk voor de schade? Het kan gebeuren dat de verhalen van de betrokkenen lijnrecht tegenover elkaar staan. Jij verklaart bijvoorbeeld dat de tegenpartij jou van achteren heeft aangereden. De tegenpartij verklaart dat hij of zij stil stond en jij reed juist achteruit. Dit zorgt voor een lastige situatie.

Verzekeraars gaan af op de verklaring van de eigen verzekerde. Met een tegenstrijdige verklaring kunnen verzekeraars aan de hand van andere factoren soms bewijzen wat de waarheid is. Dit kan bijvoorbeeld zijn een door de politie opgemaakt proces-verbaal of een verklaring van een getuige.

Toch ondertekenen met een aantekening

Door een handtekening geef je akkoord voor de gegevens op het schadeformulier. Als je niet akkoord bent ga je niet ondertekenen, of je licht op het schadeformulier toe waar je het niet mee eens bent. Dit doe je bij vraag 14 “Mijn opmerkingen”. Hier kun je aangeven waar je het niet mee eens bent op het schadeformulier. Het voordeel is dat je in dat geval wel kunt ondertekenen. Leg de tegenpartij deze optie uit, en ga voor een handtekening van beiden op het schadeformulier. Dit komt de snelheid van de schadeafwikkeling ten goede.

Heb je schade in het verkeer?

Gebruik dan de Schade App, want met deze app heb je geen schadeformulier meer nodig.

Je regelt alles van schade foto’s tot aan de verzekeraar in één keer in Nederland en Europa.

Dus voor gemak en snelheid bij bijvoorbeeld autoschade in het verkeer download je nu de Schade App.

schade app

Bekijk hier onze video

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Download de app

Download via App store Download via Google play