Copyright

De op deze website getoonde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, handels- en merknamen, logo’s en beeldmerken, zijn eigendom van 112schade.nl, dan wel bij 112schade.nl rechtsgeldig in gebruik. De gegevens worden beschermd op grond van diverse intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrecht en merkenrecht. Gebruik van de website geeft de gebruiker geen enkel recht op de hier bedoelde rechten en/of gegevens.

Overname of vermenigvuldiging van de gegevens op de website is, anders dan uitsluitend voor privégebruik , niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 112schade.nl.

Download de app

Download via App store Download via Google play